Passa på att tippa gratis på Champions League fotboll inför denna gruppomgång. Tippa rätt resultat på sex utvalda matcher och vinn 1 miljon kronor! Men skynda dig på så att du inte missar deadline!

Tippa och Vinn!

Tippa gratis hos unibet på några av tisdagens och onsdagens matcher för din chans på 1000000 kronor! Det gäller att tippa rätt resultat i sammanlagt sex matcher, tre på tisdagen och tre på onsdagen. och varje gruppomgång sker en ny tävling med ytterligare chans på miljonen!

Så tippar du Gratis!

Här är ett par viktiga punkter att veta om innan du tippar dina resultat på unibet.

  • Tävlingen börjar 17 oktober 2017 och fortsätter kommande Champions League omgångar.
  • Innan du börjar behöver du registrera dig hos Unibet, eller logga in med dina befintliga Unibet-kontouppgifter.
  • Varje omgång ska du tippa slutresultatet i sex matcher i Champions League. Totalt tre matcher på tisdagar och tre på onsdagar.
  • Du måste tippa slutresultat för fulltid (endast efter normal tid).
  • Antal gjorde mål för respektive lag kommer automatiskt att sparas som ditt tips i matchen.
  • Vinnaren är den som tippar alla respektive sex matchers slutresultat rätt – 1.000.000 kronor.
  • Ett popup-fönster visas på skärmen för att bekräfta att dina tips sparas.
  • För att ändra ett resultat, klicka på +/- ikonen för att ange ett nytt svar.

Poäng

Varje fråga är värt olika poäng, där en rad med alla rätta svar är värd mest.

Här är en sammanfattning av poängen:

  • Resultat: 30 poäng
  • Matchresultat (Hemmavinst/Oavgjort/Bortavinst) 10 poäng

Därför är de maximala poängen tillgängliga för en match 40.

Deadlines

Du måste lämna in dina tips för matcherna innan avspark. Och du kan ändra dina tips så många gånger du vill innan avspark.

Regler och villkor

Följande regler och villkor utgör ett avtal mellan Deltagarna, Arrangören och Utgivaren.

Det är viktigt att Deltagarna läser igenom dem noggrant och förstår innebörden. Genom att delta i Spelet bekräftar Deltagarna att de har förstått och godkänner dessa Regler och villkor.

Kindred förbehåller sig rätten att uppdatera eller göra tillägg i dessa Regler och villkor när som helst utan föregående meddelande, och ditt fortsatta deltagande i Spelet utgör då ett godkännande av sådana uppdaterade eller tillagda Regler och villkor.

1. Definitioner

Arrangör: clevergames limited

Utgivare: Kindred

Spel: Unibet 6 2017-2018

Websites: www.unibet.co.uk

Deltagare/Manager: Registrerade användare på Unibets webbplats som deltar i Unibet 6

Lag/Bidrag: Ett bidrag till Spelet som skickas in av en Manager.

2. Regler och deltagande

Instruktioner om att spela och delta i Unibet 6:

Deltagaren måste anmäla sig med ett originalformulär för deltagande från Spelets webbplats på https://se.unibet.com/promotions/sportsbook-promotions/cl-predictor

Det finns ingen gräns för antalet tillåtna Lag per Deltagare (i enlighet med dessa Regler och villkor).

Arrangören förbehåller sig rätten att avböja alla namn på Lag/Bidrag som man anser är olämpliga eller stötande. I sådana fall tilldelas Laget ett annat namn automatiskt av Arrangören. Speldatorns registrering av ett bidrag anses vara själva bidraget. Arrangören och Utgivaren ansvarar inte för bidrag som försvinner eller på något sätt förstörs under överföringen. En kopia eller skärmbild av dina tippningar godtas inte som ett giltigt bevis på inskickat bidrag.

Anställda hos Kindred och clevergames Ltd och deras släktingar samt ombud för Kindred och clevergames Ltd och deras respektive koncernbolag får delta i Spelet, men får inte ta emot några priser.

VIA INTERNET: Gå till https://www.unibet.co.uk/promotions/cl-predictor och följ anvisningarna som visas på skärmen. En användare kan skicka in sitt bidrag kostnadsfritt. Onlinebidrag (och eventuella efterföljande ändringar, dvs. tippningar) måste göras manuellt av användaren via onlineformuläret som finns tillgängligt på webbplatsen. All användning av automatiserade processer vid deltagande i den här tävlingen är förbjuden, och alla användare som misstänks använda automatiserade processer kan få sina lag borttagna. Detta sker efter Arrangörens eller Kindreds gottfinnande och Arrangörens beslut är slutgiltigt.

Deltagande i Spelet sker genom att alla obligatoriska uppgifter fylls i på spelwebbplatsen på https://www.unibet.co.uk/promotions/cl-predictor. Arrangören tar inget ansvar för någon typ av nätverks-, dator- eller mjukvarufel som kan innebära fördröjningar eller begränsad kapacitet när ditt e-postmeddelande ska skickas eller tas emot. Bevis på att du har skickat in ditt bidrag godtas inte som bevis på att det faktiskt har tagits emot.

Lagen rangordnas baserat på totalt antal poäng i spelet.

3. Priser

Spelet är en tippningstävling på matcher i UEFA Champions League. Användarna tippar sex matcher varje omgång i turneringen, vilket innefattar att tippa korrekt slutresultat och matchens vinnare. Poäng delas ut för rätta svar.

Vinnare blir den användare som lyckas tippa rätt på alla sex resultat under en enskild omgång.

Om det blir oavgjort mellan flera spelare på samma prisplacering ska priset eller ett pris av motsvarande värde delas upp mellan de vinnande deltagarna.

Utmaningen börjar den tredje omgången i Champions League (17 oktober)

Vinnarna meddelas via e-post eller telefon inom 30 arbetsdagar efter avslutningsdatumet.

En spelare kan inte vinna mer än ett pris.

Kindred förbehåller sig rätten att ersätta tippningspriset med ett pris av motsvarande eller större penningvärde, om detta krävs av orsaker som Kindred inte råder över.

Med undantag för dödsfall eller personskador som uppstår till följd av vårdslöshet eller med avseende på bedrägeri, och i den utsträckning som det tillåts enligt lag, frånsäger sig Kindred, Unibet och alla deras associerade bolag och ombud allt ansvar som uppstår till följd av senareläggning, upphävande, förseningar eller ändringar i prisdetaljerna som de inte råder över och för en tredjepartsleverantörs eventuella agerande och underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden.

Tredjepartsleverantörers regler och villkor gäller även för priserna i tillämpliga fall. Om en tredjeparts regler och villkor står i konflikt med dessa regler och villkor, ska dessa regler och villkor äga företräde.

Kindred ansvarar inte för några priser som inte kommer fram till vinnarna till följd av orsaker som Kindred rimligen inte råder över.

Om vinnarna inte går att kontakta inom en rimlig tidsperiod och inte kan eller är tillgängliga för att ta emot sitt pris, oavsett anledning som Kindred inte råder över, förbehåller man sig rätten att dela ut priset till en annan deltagare.

Övriga villkor

Kindreds beslut är slutgiltigt och bindande i alla avseenden för alla deltagare. Ingen korrespondens kommer att ske. Bidrag som inte följer dessa regler och villkor till fullo kommer att diskvalificeras.

Vinnarnas namn, land och foto kan användas av Kindred och dess associerade bolag i marknadsföringssyfte efter tävlingen. Vinnarna godkänner att Kindred använder deras namn, bild och liknande i annonserings- och publicitetssyften utan ytterligare ersättning.

Kindred kan neka eller diskvalificera alla bidrag (inklusive vinnande bidrag) om den berörda deltagaren, eller en person som deltagaren har godkänt för att hantera bidraget, agerar på ett sätt mot Kindreds personal som rimligen kan anses vara olämpligt, olagligt eller stötande. Om det vinnande bidraget diskvalificeras förbehåller sig Kindred rätten att dela ut priset till en annan deltagare.

Vinnarna får inte vinna mer än ett pris per tävling.

Genom att delta i Spelet anses Deltagarna ha godkänt dessa regler och villkor och samtyckt till att de är bindande under Spelet.

Spelet, och eventuella tvister och anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det, ska styras och tolkas i enlighet med brittisk lag. Du ger ett oåterkalleligt godkännande till att domstolarna i Storbritannien har exklusiv behörighet att avgöra eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med Spelet.